Anasayfa » Belgeler » Yönetim Kurulu Kararı » TTK M.338 Tek Ortaklık Sona Erme Bildirimi

Nasıl İşliyor ?

 • 1 – Seç
  Başlamak için ”Hemen Doldur” butonuna tıklayın.

 • 2 – Doldur
  Verdiğiniz cevaplara göre metin içeriği otomatik olarak oluşacaktır.

 • 3 – İndir
  Belgenizi bilgisayarınıza Word ve PDF formatında indirebilirsiniz.

TTK M.338 Tek Ortaklık Sona Erme Bildirimi

 • Fiyat
  59 ₺

 • Sayfa Sayısı
  1 Sayfa

 • Güncelliği Kontrol Edildi

 • Formatlar
  Word ve PDF

HEMEN DOLDUR

TTK.338. maddesine göre Pay sahibi sayısı birken birden fazla pay sahipli hale gelirse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.

Belge Nasıl Kullanılır?

Kullanıcı olarak ilgili metinde tarafınıza yöneltilen sorulara verdiğiniz cevaplara göre sözleşmedeki boşluklar dolacak ve son sorunun cevaplanması ile tamamlanacak olan sözleşme metnini platformumuz üzerinden Word veya Pdf formatında çıktısını alıp Noterden onaylatılmış halini kullanabilirsiniz.

Belgeyi Kimler Kullanır?

Pay sahibi sayısı birden fazla hale gelen Şirketin konu hakkında gerekli tescil ve ilan işlemlerini başlatabilmek için ilgili kararı almak isteyen Yönetim Kurulu tarafından kullanılmaktadır.

Mevzuat Dayanağı

– 6102 Sayılı Ticaret Kanunu
– Ticaret Sicili Yönetmeliği

Bu belgeye verilen diğer adlar: Hisse senedi basımı kararı, Senet Basım Kararı, İlmühaber Basım Kararı

paysenedi, hissesenedi, namayazılı, ykkararı, ilmühaber – İndirilebilecek diğer hukuki belge örnekleri