Anasayfa » Belgeler » Veri Koruma » KVKK Çalışan Aydınlatma Metni

Nasıl İşliyor ?

 • 1 – Seç
  Başlamak için ”Hemen Doldur” butonuna tıklayın.

 • 2 – Doldur
  Verdiğiniz cevaplara göre metin içeriği otomatik olarak oluşacaktır.

 • 3 – İndir
  Belgenizi bilgisayarınıza Word ve PDF formatında indirebilirsiniz.

KVKK Çalışan Aydınlatma Metni

 • Fiyat
  59 ₺

 • Sayfa Sayısı
  1 Sayfa

 • Güncelliği Kontrol Edildi

 • Formatlar
  Word ve PDF

HEMEN DOLDUR

Kanunun 10. maddesi uyarınca, veri sorumluları kişisel verisini işlediği ilgili kişileri aydınlatmakla yükümlüdür. İşleme faaliyetinin hukuka uygun yerine getirilmesi için ilgili kişiler Kanunun 10. maddesinde yer alan şartlar hakkında bilgilendirilmelidir. Bu yükümlülük yerine getirilirken 10 Mart 2018 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe uyulmalıdır.

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi kapsamında, veri sorumlusu işçi ilgili kişi ise işçidir. İşçinin hangi kişiler verilerinin toplandığı, ne amaçla ve hangi yöntemlerle toplandığı, ne şekilde işlendiği, bu kişisel verilerin aktarılıp aktarılmayağı, aktarılacaksa kimlere hangi amaçlarla aktarılacağı konusunda işçinin aydınlatılmasını sağlayan ve işçiye sunulması gereken belgedir.

Belge Nasıl Kullanılır?

İlgili metinde tarafınıza yöneltilen sorulara verdiğiniz cevaplara göre belgedeki boşlukları doldurabilir ve son sorunun cevaplanması ile tamamlanacak olan metni platformumuz üzerinden işçiye sunulmak üzere Word veya Pdf formatında iki adet çıktısını alıp kullanabilirsiniz. Veya belgede belirtilen internet sitesinde ilgili faaliyet kapsamında işçilerin kolaylıkla erişebileği bir şekilde yayınlayabilirsiniz.

Belgeyi Kimler Kullanır?

Yapılan işin niteliği gereği verileri işlenen ilgili kişi işçinin, veri sorumlusu işveren tarafından bilgilendirilmesi gerektiği durumlarda; işveren ilgili belgeyi kullanabilir.

Mevzuat Dayanağı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

10 Mart 2018 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Bu belgeye verilen diğer adlar: aydınlatmametni,çalışanaydınlatma,aydınlatmabildirimi,aydınlatma,çalışan,işçi, işveren

İnsan kaynakları, iş hukuku – İndirilebilecek diğer hukuki belge örnekleri