Anasayfa » Belgeler » Şirket Genel » Satış Sözleşmesi

Nasıl İşliyor ?

 • 1 – Seç
  Başlamak için ”Hemen Doldur” butonuna tıklayın.

 • 2 – Doldur
  Verdiğiniz cevaplara göre metin içeriği otomatik olarak oluşacaktır.

 • 3 – İndir
  Belgenizi bilgisayarınıza Word ve PDF formatında indirebilirsiniz.

Satış Sözleşmesi (Mal Alımına İlişkin)

 • Fiyat
  299 ₺

 • Sayfa Sayısı
  7 Sayfa

 • Güncelliği Kontrol Edildi

 • Formatlar
  Word ve PDF

HEMEN DOLDUR

Satış sözleşmesi, satıcının satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşme türüdür. Tam iki tarafa borç yükleyen, karşılıklı bir sözleşme olmasının yanı sıra ani edimli sözleşme türlerindendir.

Satış sözleşmesinin konusunu taşınır, taşınmaz eşya ve devredilebilir nitelikteki haklar oluşturur. Aslında para karşılığında devri mümkün ve iktisadi değeri olan bütün eşyaların, hakların, tabii kuvvetlerin ya da diğer hukuki varlıkların satış sözleşmesinin konusunu teşkil etmesi mümkündür.

Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların sözleşmenin esaslı noktaları üzerinde anlaşması gerekir. Satış sözleşmesi bakımından satılan ile satış bedelinin değiştirilmesi konusunda tarafların irade beyanları uyuşmalıdır. Taraflar satış bedelini ve satılanı belirli ya da belirlenebilir şekilde kararlaştırmalıdır. Satış bedeli mutlaka bir para olmalıdır, aksi takdirde kurulan sözleşme satış sözleşmesi niteliği taşımaz.

Satış sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu’nda birçok çeşidi bulunmakla birlikte sözleşme serbestisi ilkesi gereği kanunda sayılanlarla sınırlı değildir.

Belge Nasıl Kullanılır?

İlgili metinde tarafınıza yöneltilen sorulara verdiğiniz cevaplara göre belgedeki boşlukları doldurabilir ve son sorunun cevaplanması ile tamamlanacak olan metni platformumuz üzerinden Word veya Pdf formatında iki adet çıktısını alabilirsiniz. Bu sözleşme örneği tamamlandıktan ve çıktısı alındıktan sonra, her iki tarafça imzalanmalıdır. Her iki taraf sözleşmenin bir örneğini saklamalıdır.

Belgeyi Kimler Kullanır?

Mal alımına ilişkin her iki tarafa da borç yükleyen sözleşmesel bir ilişkiye girmek üzere alıcı ve satıcı tarafından kullanılır.

Mevzuat Dayanağı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

Bu belgeye verilen diğer adlar: Satın Alma Sözleşmesi, Satış Sözleşmesi

borçlar hukuku, satın alma, alış sözleşmesi, satış sözleşmesi, alıcı, satıcı, tüketici – İndirilebilecek diğer hukuki belge örnekleri