Anasayfa » Belgeler » Konut ve Gayrimenkul » İş Yeri Kira Sözleşmesi

Nasıl İşliyor ?

 • 1 – Seç
  Başlamak için ”Hemen Doldur” butonuna tıklayın.

 • 2 – Doldur
  Verdiğiniz cevaplara göre metin içeriği otomatik olarak oluşacaktır.

 • 3 – İndir
  Belgenizi bilgisayarınıza Word ve PDF formatında indirebilirsiniz.

İş Yeri Kira Sözleşmesi

 • Fiyat
  399 ₺

 • Sayfa Sayısı
  6 Sayfa

 • Güncelliği Kontrol Edildi

 • Formatlar
  Word ve PDF

HEMEN DOLDUR

Kira sözleşmesi kiralayanın, kiracıya bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanma hakkını da bırakmayı üstlendiği kiracının ise, kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda konut ve çatılı iş yeri kiraları, kiracının ekonomik olarak daha güçsüz bir durumda olduğu varsayımıyla kiracı lehine özel olarak düzenlenmiştir. Bu bakımdan hukukumuza genel olarak hâkim olan sözleşme serbestisi ilkesinin yerini sıklıkla emredici hükümler, taraflarca fazlası kararlaştırılmaz üst sınırlar ve yazılsa dahi geçersiz sayılan hükümler almıştır. Hazırlanmış olan işbu işyeri kira sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’ndaki emredici hükümler dikkate alınarak hazırlanmış olup, kiracı ile kiraya veren arasında oluşabilecek uyuşmazlıkları önceden tespit edip tarafların iradesini en açık şekliyle ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Belge Nasıl Kullanılır?

Kullanıcı olarak ilgili metinde tarafınıza yöneltilen sorulara verdiğiniz cevaplara göre sözleşmedeki boşluklar dolacak ve son sorunun cevaplanması ile tamamlanacak olan sözleşme metnini platformumuz üzerinden Kiracı ve Kiralayan’a verilmek üzere Word veya Pdf formatında iki adet çıktısını alıp kullanabilirsiniz.

Belgeyi Kimler Kullanır?

Kira Sözleşmesi’nin taraflarını oluşturan kiralayan ve kiracı tarafından kullanılır.

Mevzuat Dayanağı

6098 Sayılı Borçlar Kanunu

Bu belgeye verilen diğer adlar: ticari kira sözleşmesi