Anasayfa » Belgeler » İnsan Kaynakları » Uzaktan Çalışma Protokolü

Nasıl İşliyor ?

 • 1 – Seç
  Başlamak için ”Hemen Doldur” butonuna tıklayın.

 • 2 – Doldur
  Verdiğiniz cevaplara göre metin içeriği otomatik olarak oluşacaktır.

 • 3 – İndir
  Belgenizi bilgisayarınıza Word ve PDF formatında indirebilirsiniz.

Uzaktan Çalışma Protokolü

 • Fiyat
  299 ₺

 • Sayfa Sayısı
  3 Sayfa

 • Güncelliği Kontrol Edildi

 • Formatlar
  Word ve PDF

HEMEN DOLDUR

Hukukumuza ilk kez 2016 yılında 4857 Sayılı İş Kanununda (“Kanun”) yapılan değişiklikle giren uzaktan çalışma modeli son dönemde yaşanan koronavirüs salgını ve mecburen ortaya çıkan sokağa çıkma yasakları sebebiyle bir anda yaygınlaşmıştır. Yeni bir çalışma modeli olan “evden/uzaktan çalışma” özellikle pandemi sonrası pek çok şirket tarafından benimsenmeye başlandı. Artan ofis maliyetleri de pek çok işvereni bu çalışma model ile çalışmaya sevk etti.

Uzaktan çalışma, işçinin iş görme borcunu işyerinde değil de başka bir yerde ve çoğunlukla evde yerine getirdiği bir çalışma şeklidir. Uzaktan çalışma sözleşmesinin Kanun gereği mutlaka yazılı olarak yapılması ve Kanun’un aradığı asgari unsurları taşıması gerekmektedir. Uzaktan çalışma için yapılacak iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin yer alması gerekir.

Belge Nasıl Kullanılır?

Kullanıcı olarak ilgili metinde tarafınıza yöneltilen sorulara verdiğiniz cevaplara göre sözleşmedeki boşluklar dolacak ve son sorunun cevaplanması ile tamamlanacak olan sözleşme metnini platformumuz üzerinden işveren ve işçiye verilmek üzere Word veya Pdf formatında iki adet çıktısını alıp kullanabilirsiniz.

Belgeyi Kimler Kullanır?

Koronavirüs salgınının getirdiği koşulların da etkisiyle yaygınlaşan uzaktan çalışma kurumunun koşullarını düzenlemek amacıyla işçi ile işveren arasında imzalanan uzaktan çalışma hakkında protokol/sözleşme genellikle çalışanlarına uzaktan çalışma yaptırmak isteyen işverenler tarafından kullanılmaktadır.

Mevzuat Dayanağı

4857 Sayılı İş Kanunu

10.03.2021 Tarihli ve 31419 Sayılı Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Bu belgeye verilen diğer adlar: Evden çalışma sözleşmesi, uzaktan çalışma sözleşmesi, evden çalışma taahhüdü, evde çalışma sözleşmesi, uzakta çalışan sözleşmesi, uzakta çalışan işçi sözleşmesi

İnsan Kaynakları, İş Hukuku, işhukuku işsözleşmesi, uzaktan çalışma, evdençalışma, işçi, işveren, Koronavirüs(COVID-19) – İndirilebilecek diğer hukuki belge örnekleri