Anasayfa » Belgeler » İnsan Kaynakları » Rekabet Etmeme Taahhütnamesi

Nasıl İşliyor ?

 • 1 – Seç
  Başlamak için ”Hemen Doldur” butonuna tıklayın.

 • 2 – Doldur
  Verdiğiniz cevaplara göre metin içeriği otomatik olarak oluşacaktır.

 • 3 – İndir
  Belgenizi bilgisayarınıza Word ve PDF formatında indirebilirsiniz.

Rekabet Etmeme Taahhütnamesi

 • Fiyat
  299 ₺

 • Sayfa Sayısı
  1 Sayfa

 • Güncelliği Kontrol Edildi

 • Formatlar
  Word ve PDF

HEMEN DOLDUR

İş sözleşmesinin eki niteliğinde olan işbu taahhütnamenin amacı, iş ilişkisi kapsamında İşveren tarafından işçi ile paylaşılan ticari gizli bilgilerin ne şekilde muhafaza edileceğine, bu yükümlülüğe aykırılık durumunda ne olacağına; işçinin iş ilişkisi kapsamında vâkıf olduğu işverene ait müşteri bilgileri, teknik bilgiler, ticaret sırları gibi bilgiler sebebiyle iş ilişkisinin sona ermesinden sonra belirli bir faaliyet alanında, belirli bir coğrafi bölgede ve belirli bir zaman dilimi içerisinde işverenle rekabet teşkil eden davranış içerisine girmesini yasaklayan rekabet yasağına ilişkin detayların düzenlenmesidir.

Belge Nasıl Kullanılır?

Kullanıcı olarak ilgili metinde tarafınıza yöneltilen sorulara verdiğiniz cevaplara göre belgedeki boşluklar dolacak ve son sorunun cevaplanması ile tamamlanacak olan metni platformumuz üzerinden işveren ve işçiye verilmek üzere Word veya Pdf formatında iki adet çıktısını alıp kullanabilirsiniz. Taahhütnameye çalışanın imzası alınarak bir nüshası işveren tarafından çalışanın özlük dosyasında saklanır.

Belgeyi Kimler Kullanır?

Mevcut faaliyet alanı göz önünde bulundurulduğunda işçi ile paylaşılan bilgilerin gizli tutulmasını isteyen ve işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin sona ermesinden sonra işçilerinin şirket ile rekabet edebilecek başka şirketlerde çalışmasını önlemek isteyen işveren tarafından kullanılmaktadır.

Mevzuat Dayanağı

4857 Sayılı İş Kanunu ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

Bu belgeye verilen diğer adlar: Rekabet yasağı sözleşmesi

iş sözleşmesi, iş hukuku, taahhütname, işçi, işveren, gizlilik, rekabet yasağı, sadakat borcu, cezai şart – İndirilebilecek diğer hukuki belge örnekleri