Anasayfa » Belgeler » İnsan Kaynakları » İşe İzinsiz Gelmeme/Geç Gelme Tutanağı

Nasıl İşliyor ?

 • 1 – Seç
  Başlamak için ”Hemen Doldur” butonuna tıklayın.

 • 2 – Doldur
  Verdiğiniz cevaplara göre metin içeriği otomatik olarak oluşacaktır.

 • 3 – İndir
  Belgenizi bilgisayarınıza Word ve PDF formatında indirebilirsiniz.

İşe İzinsiz Gelmeme/Geç Gelme Tutanağı

 • Fiyat
  99 ₺

 • Sayfa Sayısı
  1 Sayfa

 • Güncelliği Kontrol Edildi

 • Formatlar
  Word ve PDF

HEMEN DOLDUR

İşe gelmeme- devamsızlık tutanağı çalışanın geçerli bir mazereti olmaksızın işe gelmemesi, geç gelmesi veya işyerini terk etmesi durumunda işveren tarafından tutulan tutanaktır. Söz konusu tutanak çalışanın işe geç geldiği veya mazeretsiz olarak gelmediği her bir gün için ayrı ayrı tutulur. Çalışanın devamsızlık durumunun ardı ardına iki iş günü, bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü veya bir ay içinde üç iş günü olması durumunda işveren işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödemeden iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirebilir. İşe gelmeme tutanağının tek başına tutulması iş akdinin haklı nedenle feshi için yeterli olmayıp işverenin aynı zamanda çalışanın işe gelmeme mazeretinin öğrenilmesi için devamsızlık ihtarnamesi göndermesi gerekmektedir. Gönderilen ihtarnameye karşılık çalışanın geçerli bir mazeret sunamaması halinde işveren haklı nedenle fesih yolunu kullanabilecektir.

Belge Nasıl Kullanılır?

Kullanıcı olarak ilgili metinde tarafınıza yöneltilen sorulara verdiğiniz cevaplara göre belgedeki boşluklar dolacak ve son sorunun cevaplanması ile tamamlanacak olan metin platformumuz üzerinden word veya Pdf formatında çıktısı alınarak işveren veya işveren vekili tarafından kullanılabilir ve ileride yaşanabilecek ispat sorunlarını önlemek amacıyla varsa işyerinde bulunan diğer çalışanlar tanık olarak gösterilerek tutanağın altına imzaları alınabilir.

Belgeyi Kimler Kullanır?

Tutanak çalışanın mazeretsiz olarak işe gelmemesi halinde işveren tarafından işe gelinmeyen her gün için tutulur.

Mevzuat Dayanağı

Türk hukukunda bu belgeye ilişkin doğrudan bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. 19. ve 25. maddeleri ile İş Kanunu’nun genel hükümleri bu belge için uygulama alanı bulacaktır.

Bu belgeye verilen diğer adlar: tutanak, işe gelmeme tutanağı, işe gelmeyen işçi için tutanak, işe geç gelme tutanağı, işe geç gelen çalışan için tutanak

iş sözleşmesi, iş hukuku, işe gelmeme, devamsızlık, mazeretsiz-izinsiz, işe gelmeme, tutanak – İndirilebilecek diğer hukuki belge örnekleri