Anasayfa » Belgeler » İnsan Kaynakları » İş Sözleşmesi (Kapsamlı)

Nasıl İşliyor ?

 • 1 – Seç
  Başlamak için ”Hemen Doldur” butonuna tıklayın.

 • 2 – Doldur
  Verdiğiniz cevaplara göre metin içeriği otomatik olarak oluşacaktır.

 • 3 – İndir
  Belgenizi bilgisayarınıza Word ve PDF formatında indirebilirsiniz.

İş Sözleşmesi (Kapsamlı)

 • Fiyat
  399 ₺

 • Sayfa Sayısı
  11 Sayfa

 • Güncelliği Kontrol Edildi

 • Formatlar
  Word ve PDF

HEMEN DOLDUR

İş Sözleşmesi; bir çalışan ve bir işveren arasında kurulan iş ilişkisine dayalı, işçinin iş görmeyi, işverenin de bu işe karşılık ücret ödemeyi taahhüt ettiğini gösteren sözleşmedir.

İş sözleşmesinin, işin süresi bir yıl ya da daha fazlaysa yazılı olarak yapılması zorunludur.

İş sözleşmesinin herhangi bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde belirsiz süreli iş sözleşmesi söz konusu olur. Belirli bir sürenin olması, belirli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak yapılan iş sözleşmelerine belirli süreli iş sözleşmesi söz konusu olur.

İş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu’na göre farklı türlerde olabilir;

 • Belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmeleri
 • Yarı zamanlı veya tam zamanlı iş sözleşmeleri
 • Çağrı üzerine çalışma esaslı veya uzaktan çalışma esaslı iş sözleşmeleri
 • Deneme süreli iş sözleşmeleri
 • Takım iş sözleşmeleri

Belge Nasıl Kullanılır?

İlgili metinde tarafınıza yöneltilen sorulara verdiğiniz cevaplara göre belgedeki boşlukları doldurabilir ve son sorunun cevaplanması ile tamamlanacak olan metni platformumuz üzerinden nüshalardan biri işverene diğeri işçiye verilmek üzere Word veya Pdf formatında iki adet çıktısını alıp kullanabilirsiniz. Çalışanın imzası alınarak sözleşmenin bir nüshası işveren tarafından çalışanın özlük dosyasında saklanır.

Belgeyi Kimler Kullanır?

Birbirine bağımlı olarak ücret karşılığı çalışmayı gerektiren her türlü iş ilişkisini konu edinen sözleşmesel süreç için işçi ve işveren tarafça kullanılır.

Mevzuat Dayanağı

4857 sayılı İş Kanunu.

Bu belgeye verilen diğer adlar: İş Akdi, Hizmet Akdi

iş hukuku, iş sözleşmesi, iş akdi, hizmet akdi, işçi, işveren, iş ilişkisi, belirsiz-belirli süreli iş sözleşmesi, tam süreli-kısmi süreli iş sözleşmesi – İndirilebilecek diğer hukuki belge örnekleri