Anasayfa » Belgeler » İnsan Kaynakları » İkale Sözleşmesi

Nasıl İşliyor ?

 • 1 – Seç
  Başlamak için ”Hemen Doldur” butonuna tıklayın.

 • 2 – Doldur
  Verdiğiniz cevaplara göre metin içeriği otomatik olarak oluşacaktır.

 • 3 – İndir
  Belgenizi bilgisayarınıza Word ve PDF formatında indirebilirsiniz.

İkale Sözleşmesi

 • Fiyat
  299 ₺

 • Sayfa Sayısı
  4 Sayfa

 • Güncelliği Kontrol Edildi

 • Formatlar
  Word ve PDF

HEMEN DOLDUR

4857 Sayılı İş Kanununda (“İş Kanunu”) açıkça düzenlenmemiş olan ikale sözleşmesi, işçi veya işverenden herhangi birinin teklifi ve diğer tarafın kabulü üzerine işçi ve işverenin karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesinin sona erdirilmesine imkân tanıyan sözleşme olarak nitelendirilebilecektir. İkale sözleşmesinin imzalanması ile işveren bazı şartların mevcudiyeti halinde belirli bir miktar ödeme yapmakta ve işçi de bunun karşılığında iş sözleşmesinin feshiyle gündeme gelebilecek işe iade davası açma hakkından feragat etmektedir. Yargıtay uygulaması gereği ikale sözleşmesinin geçerli kabul edilmesi için işçinin işçilik alacaklarının yanında makul yarar ödemesi yapılması gerekmektedir. Makul yarar, iş sözleşmesinin ikale sözleşmesinde sona erdirilmesi halinde işçi ve işveren menfaatlerinin dengelemek adına işveren tarafından işçiye ödenen ücret olarak nitelendirilebilecektir. Güncel Yargıtay uygulaması gereği, ikale sözleşmesinin geçerli kabul edilmesi için işçiye alacaklarına ek olarak en az 4 aylık ücreti tutarında makul yarar ödemesi yapılması gerekmektedir. Ancak ikale teklifi işçiden gelmesi halinde makul yarar ödemesi yapılmasına gerek bulunmayacaktır.

Belge Nasıl Kullanılır?

Kullanıcı olarak ilgili metinde tarafınıza yöneltilen sorulara verdiğiniz cevaplara göre sözleşmedeki boşluklar dolacak ve son sorunun cevaplanması ile tamamlanacak olan sözleşme metnini platformumuz üzerinden işveren ve işçiye verilmek üzere word veya Pdf formatında iki adet çıktısını alıp kullanabilirsiniz.

Belgeyi Kimler Kullanır?

Aralarında iş sözleşmesini anlaşma yoluyla sonra erdirmek isteyen işçi ve işverenler tarafından kullanılmaktadır.

Mevzuat Dayanağı

İkale sözleşmesinin açıkça düzenlendiği bir mevzuat olmayıp 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Genel Hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Bu belgeye verilen diğer adlar: İkale Anlaşması, İşten Çıkış Sözleşmesi, İşten Çıkış İbrası, İşten Çıkış Metni, İşçi ile anlaşarak ayrılma, işten anlaşarak ayrılma, İkale Protokolü, İkale Mutabakatı

işsözleşmesi, işhukuku, ikaleprotokolü, ikale, bozma, mutabakat, makulyarar – İndirilebilecek diğer hukuki belge örnekleri