Anasayfa » Belgeler » İnsan Kaynakları » Eğitim Taahhütnamesi

Nasıl İşliyor ?

 • 1 – Seç
  Başlamak için ”Hemen Doldur” butonuna tıklayın.

 • 2 – Doldur
  Verdiğiniz cevaplara göre metin içeriği otomatik olarak oluşacaktır.

 • 3 – İndir
  Belgenizi bilgisayarınıza Word ve PDF formatında indirebilirsiniz.

Eğitim Taahhütnamesi

 • Fiyat
  299 ₺

 • Sayfa Sayısı
  1 Sayfa

 • Güncelliği Kontrol Edildi

 • Formatlar
  Word ve PDF

HEMEN DOLDUR

Eğitim Taahhütnamesi, işçiye verilen ve bedeli işveren tarafından karşılanan eğitim programları ve sertifikaların karşılığında işçinin belirli bir süre şirkette çalışma taahhüdünde bulunması, taahhütnamede belirlenen süreden daha kısa çalışması halinde eğitim programının ücretinin işçiden tahsilini düzenleyen bir taahhütnamedir.

İşçiye verilen eğitimin karşılığında işverence yapılan masraflar o işçiye özgü olmalı ve yazılı delille ispatlanmalıdır.

Türk İş Hukuku öğretisinde eğitim karşılığı cezai şart düzenlemelerinin meşruluğunun ancak işveren katkısıyla işçinin ciddi bir mesleki vakıf kazanmış olması halinde kabul edilebileceği, mevcut bilgi ve ehliyetin tazelenmesini sağlamak veya hizmet akdi ile kararlaştırılan asli edimin yerine getirilmesi mümkün kılmak veya yeni bir ürünün ya da yeni bir teçhizatın tanınmasını gerçekleştirmek gibi sadece işverenin menfaatlerini karşılamak amacıyla yapılması halinde eğitim giderlerinin iadesi talebine imkân tanınmaması gerekeceği ifade edilmektedir. Bu nedenle bu ilkelere uygun olarak yapılmayan eğitim taahhütnamelerinin geçersizliği gündeme gelebilir.

Belge Nasıl Kullanılır?

Kullanıcı olarak ilgili metinde tarafınıza yöneltilen sorulara verdiğiniz cevaplara göre belgedeki boşluklar dolacak ve son sorunun cevaplanması ile tamamlanacak olan metni platformumuz üzerinden işveren ve işçiye verilmek üzere word veya Pdf formatında iki adet çıktısını alıp kullanabilirsiniz. Taahhütnameye çalışanın imzası alınarak bir nüshası işveren tarafından çalışanın özlük dosyasında saklanır.

Belgeyi Kimler Kullanır?

Çalışanına katma değer sağlayacak bir eğitim imkânı sağlamak ve eğitim sonrasında çalışana belirli bir süre işyeri bünyesinde çalışma zorunluluğu getirmek isteyen işveren tarafından kullanılmaktadır.

Mevzuat Dayanağı

4857 Sayılı İş Kanunu

Bu belgeye verilen diğer adlar: Çalışan eğitim sözleşmesi, işçi eğitim sözleşmesi

iş sözleşmesi, işhukuku, taahhütname, işçi, işveren, eğitim, cezaişart – İndirilebilecek diğer hukuki belge örnekleri