Anasayfa » Belgeler » İnsan Kaynakları » Çalışan Fesih Bildirimi (Devamsızlık)

Nasıl İşliyor ?

 • 1 – Seç
  Başlamak için ”Hemen Doldur” butonuna tıklayın.

 • 2 – Doldur
  Verdiğiniz cevaplara göre metin içeriği otomatik olarak oluşacaktır.

 • 3 – İndir
  Belgenizi bilgisayarınıza Word ve PDF formatında indirebilirsiniz.

Çalışan Fesih Bildirimi (Devamsızlık)

 • Fiyat
  99 ₺

 • Sayfa Sayısı
  1 Sayfa

 • Güncelliği Kontrol Edildi

 • Formatlar
  Word ve PDF

HEMEN DOLDUR

İşçi ile işveren arasında kurulan iş ilişkisinin işçinin işyerine mazeretsiz ve izinsiz olarak gelmemesi halinde işveren tarafından sonlandırılmasına ilişkin yapılan bildirimdir. İşverenin sonradan bir sorun yaşamaması için fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması ve fesih sebebinin de devamsızlık olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Belge Nasıl Kullanılır?

Kullanıcı olarak ilgili metinde tarafınıza yöneltilen sorulara verdiğiniz cevaplara göre belgedeki boşluklar dolacak ve son sorunun cevaplanması ile tamamlanacak olan metin platformumuz üzerinden word veya Pdf formatında çıktısı alınarak işveren ya da işveren vekili tarafından imzalanmalıdır. İmzalanan belge mümkünse işçiye elden teslim edilmeli ve elden teslim edildiğine dair bir kopyası işveren tarafından saklanmalıdır ya da noter kanalıyla işçiye gönderilmelidir.

Belgeyi Kimler Kullanır?

Mazeretsiz olarak işe gelmeyen çalışanının iş akdini feshetmek isteyen işveren tarafından kullanılır.

Mevzuat Dayanağı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. ve 25. maddeleri bu belge için uygulama alanı bulacaktır.

Bu belgeye verilen diğer adlar: İşe gelmeme sebebiyle fesih, devamsızlık sebebiyle fesih, iş sözleşmesi feshi

iş sözleşmesi, iş hukuku, işe gelmeme, devamsızlık, mazeretsiz-izinsiz işe gelmeme, fesih, fesih bildirimi, haklı neden – İndirilebilecek diğer hukuki belge örnekleri