Anasayfa » Belgeler » Fikri Mülkiyet » Patent Lisans Sözleşmesi

Nasıl İşliyor ?

 • 1 – Seç
  Başlamak için ”Hemen Doldur” butonuna tıklayın.

 • 2 – Doldur
  Verdiğiniz cevaplara göre metin içeriği otomatik olarak oluşacaktır.

 • 3 – İndir
  Belgenizi bilgisayarınıza Word ve PDF formatında indirebilirsiniz.

Patent Lisans Sözleşmesi

 • Fiyat
  199 ₺

 • Sayfa Sayısı
  7 Sayfa

 • Güncelliği Kontrol Edildi

 • Formatlar
  Word ve PDF

HEMEN DOLDUR

Lisans verenin, lisans alana patent hakkının kullanımı için yetki verirken daha sonra başkalarına da aynı içerikte ve aynı kullanım alanında lisans verme hakkını saklı tuttuğu lisans sözleşmesi türüne basit lisans sözleşmesi denir. Basit lisans sözleşmesiyle lisans veren birden fazla kişiye lisans hakkı tanıyabilmekte ve tek bir lisans alana bağlı kalmamaktadır.

Basit lisans sözleşmelerinde birden fazla kişi veya kuruluş lisans hakkını kullanma imkânına sahip olmaktadır. Lisans verenin kendisi de patent hakkını kullanabilmektedir. Lisans alanın birden fazla kişiye patent hakkının kullanımını sağlaması halinde basit lisans alanın diğer basit lisans sözleşmesindeki kullanım haklarına katlanmaları gerekir. Diğer lisans alanların kullanım hakkını engelleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmalıdırlar.

Basit lisans sözleşmeleri belirli bir coğrafi bölgede geçerli olarak kurulması da mümkündür. Böylelikle lisans veren lisans sözleşmesini yer/yöre bakımından sınırlandırmıştır. Lisans veren herhangi bir sınırlandırmaya tabii olmaksızın dilediği gibi lisans hakkını bu bölge içinde başka lisans alanlara da verebilir.

Belge Nasıl Kullanılır?

Lisans sözleşmesi; lisans hakkı sahibinin bir fikir veya sınai hak kullanımını bir ücret karşılığında belli bir süreliğine başkasına kullanım sağladığı sözleşmedir. Lisans sözleşmesiyle lisans alan belirli bir süreliğine fikri hakkın ticari kullanımı konusunda hak sahibi olmaktadır.

Lisans sözleşmeleri her sözleşme gibi tarafların birbiriyle uyumlu karşılıklı irade beyanıyla kurulmaktadır. Özellikle tarafların iradelerinin sözleşmenin objektif unsurları konusunda uyuşmuş olması gerekir. Patent lisans sözleşmesinin esaslı unsurları ise lisans verenin patent hakkının kullanımını sağlamak, lisans alanın ise karşılığında bir miktar lisans bedeli ödemesidir.

Lisans sözleşmesinin konusu, patent hakkının kullanımıdır. Lisans sözleşmesiyle patent hakkının hak sahipliği lisans verende kalmaktadır. Ancak lisans veren, lisans alanın sözleşmeye uygun bir şekilde patenti kullanmasına katlanmakla yükümlü olacaktır. Lisans alan ise patent hakkının mülkiyetini değil, kullanma ve yararlanma hakkını elde etmektedir. Lisans sözleşmelerine patent başvuruları da konu olabilir. Bir patent başvurusunun konu olduğu lisans sözleşmesi, patent lisans sözleşmesi hükümlerine tabiidir. Ayrıca henüz buluş statüsünde olan ve patent başvurusunda bulunulmamış buluşlar içinde, lisans sözleşmesi yapılabilir.

Patent lisans sözleşmelerinde noter onayı aranmamakla birlikte, lisans sözleşmesinin iyi niyetli üçüncü kişiler bakımından sonuç doğurabilmesi için TÜRKPATENT siciline kaydedilmesi gereklidir. Bu bakımdan TÜRKPATENT siciline kaydedilecek lisans sözleşmelerinde noter onayı aranmaktadır.

Belgeyi Kimler Kullanır?

Tescili veya başvuru aşamasında bir patent hakkı sahibinin elindeki bu hakları ticareştirmesi amacıyla kullanılınır. Patent sahipleri buluşlarını hayata geçirmekte zorlandıklarında lisans yoluna başvurubilirler. Taraflar rakip olsa da birden fazla kişiye patent hakkı verirerek kendi kullanımlardan daha çok geliri patent üzerinden elde edebilirler.

Mevzuat Dayanağı

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Md. 125

Bu belgeye verilen diğer adlar: patent sözleşmesi, patent kullandırma sözleşmesi

patent, sözleşme – İndirilebilecek diğer hukuki belge örnekleri