Anasayfa » Belgeler » Bireysel » Çalışan İstifa Dilekçesi
Çalışan İstifa Dilekçesi

Nasıl İşliyor ?

 • 1 – Seç
  Başlamak için ”Hemen Doldur” butonuna tıklayın.

 • 2 – Doldur
  Verdiğiniz cevaplara göre metin içeriği otomatik olarak oluşacaktır.

 • 3 – İndir
  Belgenizi bilgisayarınıza Word ve PDF formatında indirebilirsiniz.

Çalışan İstifa Dilekçesi

 • Fiyat
  59 ₺

 • Sayfa Sayısı
  1 Sayfa

 • Güncelliği Kontrol Edildi

 • Formatlar
  Word ve PDF

HEMEN DOLDUR

Çalışanın çalıştığı işyerinden ayrılmak istediğinde işverene sunmak üzere kullandığı bir dilekçedir. İşbu belgede çalışan işinden neden ve ne zaman ayrılmak istediğini belirtir. Çalışan herhangi bir gerekçe ileri sürmeden işinden ayrılabileceği gibi bazı haklı gerekçeleri ileri sürerek de iş akdini sonlandırabilir. İşçi ve işveren arasında akdedilmiş olan iş sözleşmesinde ihbar süresine ilişkin farklı bir düzenleme yoksa istifa halinde çalışanın 4857 Sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 17’nci maddesindeki ihbar sürelerini nazara alarak iş ilişkisini sonlandırması gerekmektedir.

İş Kanunu’nda asgari olarak belirlenen ihbar süreleri aşağıdaki gibidir;

• 6 aydan az olan iş ilişkisi için, 2 hafta

• 6 aydan 1,5 yıla kadar olan iş ilişkisi için; 4 hafta

• 1,5 yıldan 3 yıla kadar olan iş ilişkisi için; 6 hafta

• 3 yıldan fazla olan iş ilişkisi için; 8 hafta

Belge Nasıl Kullanılır?

Kullanıcı olarak ilgili metinde tarafınıza yöneltilen sorulara verdiğiniz cevaplara göre belgedeki boşluklar dolacak ve son sorunun cevaplanması ile tamamlanacak olan metin platformumuz üzerinden word veya Pdf formatında çıktısı alınarak istifa etmek isteyen çalışan tarafından imzalanarak işverene elden, iadeli taahhütlü mektup veya noter kanalıyla sunulabilir.

Belgeyi Kimler Kullanır?

İşinden ayrılmak isteyen çalışan tarafından kullanılabilir.

Mevzuat Dayanağı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. ve 24.maddeleri bu belge için uygulama alanı bulacaktır.

Bu belgeye verilen diğer adlar: İşçi istifa dilekçesi, işten çıkış dilekçesi, iş akdinin feshi

iş hukuku, istifa, işten ayrılma, fesih, dilekçe – İndirilebilecek diğer hukuki belge örnekleri